موزه آستان قدس رضوی مشهد

_آستان_قدس_رضوی_مشهد_7.jpg

_آستان_قدس_رضوی_مشهد_4.jpg

اولين موزه در آستان قدس رضوي در سال 1324 در ساختماني به مساحت 1024 متر مربع در صحن امام خميني (ره) بنا شد.

اين موزه به مدت 40 سال تنها موزه آستان قدس رضوي بود اما با استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي و آغاز تحول بنيادين در تمامي عرصه‌ها،

موزه آستان قدس رضوي نيز مسير توسعه را پيمود و در طي سال‌هاي پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران چندين بار دچار تغيير و دگرگوني شد.

آنچه موزه آستان قدس رضوی را در بین موزه های کشور ممتاز کرده عشق و معنویتی است که در آن موج می زند زیرا همه آن آثاری که به

آستاناهدا شده نشانگر اعتقادات قلبی به صاحب این مکان یعنی امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع) است.

اهدا اشیای ارزشمند به آستان مقدس حضرت رضا(ع) قدمتی دیرینه دارد که به زمان ساخت مرقد و گنبد حرم مطهر در مشهد بازمی گردد.

بسیاری از زائران و شیفتگان امام هشتم(ع) به عشق او گرانبهاترین آثار فرهنگی خود را به این آستان تقدیم کرده اند لذا حجم بالای اشیا اهدایی

زمینه راه اندازی موزه را در جوار حضرت رضا (ع) فراهم کرد.این موزه همه ساله مورد بازدید و استقبال مسافران تور مشهد قرار می گیرد.

_آستان_رضوی_مشهد_1.jpg

_آستان_قدس_رضوی_مشهد_5.jpg