مقبره میرزا ابراهیم رضوی مشهد

_میرزا_ابراهیم_رضوی_مشهد_4.jpg

اين آرامگاه متعلق به ميرزا ابراهيم اوّل، دومين و بزرگترين واقف سادات رضوي است كه از سادات رضوی در زمان صفویه بوده و در سال 1042 ق وفات نموده است . مقبره ميرزا ابراهيم  در ملك شخصي خود و در مجاورت مجموعه فرهنگي‌– تفريحي كوهسنگي در دامنه كوه و انتهاي خيابان بهشتي واقع شده که با منظر ايواني كاشي‌كاري شده جلب‌نظر مي‌نمايد.در صحن مقبره تعدادي از علماي قرن اخير خراسان مدفون هستند. میرزا ابراهیم موقوفات بسیاری را در شهر های مشهد ، اردکان و تربت جام انجام داده است و حدود بیست هزار نفر از این موقوفات بهره مند می شوند . این اقدام وی باعث شده است تا چند هزار خانوار از سادات رضوی و اعقاب خاندان واقف در سراسر كشور شجره نسب خويش را تا كنون حفظ نمايند و بخاطر همین مسئله اقدام وی یکی از پدیده های فرهنگی مشهد به شمار می رود .اين فضاي تاريخي ـ فرهنگي بر جاذبه هاي كوهسنگي مشهد افزوده است.  بازديد از مقبره ميرزا ابراهيم برايهمهمسافران تور مشهد آزاد است.

_میرزا_ابراهیم_رضوی_مشهد_3.jpg

_میرزا_ابراهیم_رضوی_مشهد_1.jpg

_میرزا_ابراهیم_رضوی_مشهد_5.jpg