غار هندل آباد مشهد

_هندل_آباد_مشهد_3.jpg

غار هندل آباد در فاصله 40 کیلومتری شمال غرب مشهد و در منطقه تبادکان قرار دارد . این غار به اوله هم شناخته می شود و در طی مسیر طولانی 90 متر ادامه دارد . درون غار چشمه آب کوچکی وجود دارد . این غار در قسمت هایی بصورت تالار بزرگ و در بخشی نیز بصورت راهرو به عرض و ارتفاع 2 متر است .آب چشمه درون غار مردم اعتقاد دارند که آبله گوسفندان را درمان می کند و جنبه شفا بخشی دارد . درون غار ستون های آهکی استاگتیت و استالاگمیت وجود دارد در غار تعداد زیادی وزغ و خفاش زندگی می کنند . تور مشهد این مکان تاریخی و دیدنی را به شما میهمانان عزیز توصیه می کند .