روستای سرآسیاب مشهد

_سرآسیاب_مشهد_5.jpg

این روستا که در 5 کیلومتری شاندیز واقع بوده بهعلت وجود 3 آسیاب به نام سه آسیاب و بعد ها سر آسیاب معروف شد که مزار نصر الله سراج هاشمی متوفی 1354 شاعر مرثیه سرا و دارای دیوان شعر در اینجاست .سر آسیاب روستایی از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است. از شمال به اراضی لنگر از توابع ویرانی، از جنوب به روستای ارچنگ، از سمت شرق به پشته نغندر و از غرب به جاده شاندیز و اراضی قرقی محدود می‌شود. این روستا به دلیل نزدیکی به ارتفاعات و قرار گرفتن در مسیر رودخانه از آب و هوای بسیار معتدل و  مطبوعی برخوردار است و یکی از مناطق ییلاقی محور گردشگری مشهد – شاندیز محسوب می‌شود. دیدن از این روستای ییلاقی زیبا به مسافران تور مشهدپیشنهاد می شود.

 

_سرآسیاب_مشهد_4.jpg

 

_سرآسیاب_مشهد_1.jpg

 

_سرآسیاب_مشهد_3.jpg