رستوران احسان مشهد

_احسان_5.jpg

_احسان_4.jpg

رستوران احسان مشهد  یکی از رستوران های قدیمی مشهد می باشد که از نظر کیفیت در حد مطلوب است . این رستوران دارای دو منوی ایرانی و فرنگی می باشد . غذاهای منوی ایرانی این رستوران از کیفیت خوبی برخوردار است . محیط این رستوران نیز در حد مطلوب می باشد با ورود به رستوران با استقبال و خوش آمدگویی سرگارسون و خدمه روبرو می شوید. غذاهای رنگارنگ و محیط خوب این رستوران نظر بسیاری از ساکنان مشهد و همچنین گردشگرانتور مشهدرا به خود جلب کرده است .

_احسان_مشهد1.jpg

_احسان_مشهد3.jpg

قیمت غذاها کمی گران است و شامل میز اردو نیز می باشد که منوی این میز شامل : سالاد فصل ، سالاد ماکارونی در چند نوع ، ماست و خیار ، ماست موسیر ، زیتون ، خیارشور ، دو نوع سوپ ، دسر و انواع میوه است . مسافرانتور مشهدمی توانندلحظات خوشی را در این رستوران سپری کنند.