بنای هارونیه مشهد

_هارونیه_مشهد_2.jpg

بنای هارونیه یکی از مکانهای تاریخی مشهد است که در 25 کیلومتری شمال غربی مشهد در حاشیه غربی جاده مشهد-طوس،بنایی ناشناخته و پر رمزو راز قراردارد.بقعه هارونیه بنایی است مکعب شکل و آجری که در قلب دشت طوس واقع گردیده است.در کنار این مکان یک سنگ مشکی وجود دارد که نشان دهنده ی امام محمد غزالی است که در قرن 7 تا 8 هجری قمری زندگی میکردند.همچنین بنای هارونیه مشهد از زیبای و شگفت انگیزی خاصی برخوردار است. 

_هارونیه_مشهد_1.jpg