زیارتگاه میامی (امامزاده یحیی)

 

_میامی_مشهد_3.jpg

 

این زیارتگاه که در پنجاه کیلومتری مشهد و در جاده سرخس واقع شده است.امامزاده یحیی از نوادگان امام سجاد و فرزندان زید است.

مادر وی ریطه دختر ابی هاشم عبداله بن محمد حنیفه بده است . امام زاده یحیی در تاریخ ۱۰۷ هجری قمری به دنیا آمد. این امامزاده برای ادامه مبارزات خود علیه بی امیه چون امنیت جانی نداشت از شهر کربلا  به مدائن و از آن جا به خراسان ایران مهاجرت نمودد. و بلاخره در جوزجان از توابع خراسان قدیم (واقع در افغانستان کنونی ) درتاریخ ۱۲۵ هجری قمری در ۱۸  سالگی شهید می شود.  ساختمان متعلق به قرن ۱۰ هجری قمری بر میگردد امام زاده یحیی جز بهترین و معروف ترین امامزاده های مشهد می باشد و در این سالها بازسازی و ترمیم گشته است.


_میامی_مشهد_1.jpg

 

_میامی_مشهد_2.jpg